Przebudowa skrzyżowania w Rzeszowie

Grupa PBI wykonała wielobranżowe roboty drogowe na głównych ciągach komunikacyjnych Rzeszowa w ramach projektu kompleksowego systemu komunikacji zbiorowej dla miasta Rzeszowa