Przebudowa dróg powiatowych w Jarosławiu

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724 R od km 3+829 do km 5+960 w Jarosławiu. Roboty prowadzi Rafał Janda.