Przebudowa ulic Łąkowej, Moniuszki i Przemysłowej w Biłgoraju

„Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów podmiejskich i miejskich do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 poprzez przebudowę ulic: nr 2916L
Moniuszki, nr 2986L Łąkowa, nr 2985L Leśna, nr 2997L Przemysłowa i nr 2821L Żurawinowa w Biłgoraju’’ – Część nr 1 (ulice: Łąkowa, Moniuszki i Przemysłowa).” Zamawiający – firma ATOS. Roboty prowadzi Rafał Janda.