Przebudowa ulic w Biłgoraju

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów podmiejskich i miejskich do dróg wojewódzkich nr 835 i 858 poprzez przebudowę ulic: nr 2916L Moniuszki, nr 2986L Łąkowa, nr 2985L Leśna, nr 2997L Przemysłowa i nr 2821L Żurawinowa w Biłgoraju. Roboty prowadzi Rafał Janda