Remont drogi powiatowej Wańkowa-Leszczowate-Łodyna – Powiat Bieszczadzki

Remont drogi powiatowej Nr 2268 R odcinkami w km 0+500-0+750, km 2+700-2+850, km 3+550-3+850, km 5+650-5+850, km 7+500-8+500 i 10+000-10+100 relacji Wańkowa – Leszczowate – Łodyna wraz z remontem przepustów w km 9+200, km 10+650 i w km 10+980.

Robotami kieruje Ryszard Dytko.