Ta strona używa plików zapisanych w Cookies. Więcej o przechowywaniu danych dowiesz się tutaj

Zajmujemy się badaniami materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonujemy je w pięciu własnych laboratoriach oraz  „in situ”, czyli wprost na budowie. Szczególną uwagę poświęcamy budownictwu drogowemu. Wykonujemy badania mieszanek mineralno-asfaltowych, projektujemy różnego rodzaju mieszanki przeznaczone do stabilizacji zarówno mechanicznej, jak i z zastosowaniem spoiw hydraulicznych. Projektujemy betony cementowe. Wykorzystując obecny potencjał sprzętowy oraz wykwalifikowany personel, możemy obsłużyć laboratoryjnie każde zadanie w zakresie budownictwa drogowego, zarówno od strony Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Laboratorium znajdujące się w Sandomierzu zajmuje się badaniami kruszyw oraz betonów cementowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe i lepiszcza bitumiczne, a także grunty badane są w Żołyni. Dodatkowo pracujemy w trzech laboratoriach, które obsługują badania w terenie oraz wytwórnie mas bitumicznych w Budach, Kraśniku i Oleszycach.

Obsługujemy systemy Zakładowej Kontroli Produkcji. Tę usługę prowadzimy dziś dla sześciu kopalń kruszyw Grupy PBI oraz trzech wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Szkolimy z zakresu technologii budownictwa drogowego oraz budowlanych przepisów technicznych obowiązujących w Polsce.

Skontaktuj się z nami!

Laboratorium Centralne w Sandomierzu
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz
tel: (15) 833 17 61
lab@grupapbi.eu

Kierownik Laboratorium i ds. ZKP
Paulina Piątkowska
tel: 784 039 444
paulina.piatkowska@grupapbi.eu 

Laboratorium Centralne w Żołyni
ul. Białobrzeska 159
37-110 Żołynia

Główny Technolog
Wiktor Borysowicz
tel.: 696 777 084
wiktor.borysowicz@grupapbi.eu 

Kierownik Laboratorium
Ewelina Michna
tel.: 604 977 945
ewelina.michna@grupapbi.eu 

Kierownik Laboratorium Bitumicznego i ds. ZKP
Karol Mielnicki
tel.: 787 602 792
karol.mielnicki@grupapbi.eu

Laboratorium w Kraśniku
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik

Laboratorium w Budach
Budy 2
28-210 Bogoria

Laboratorium w Oleszycach
ul. Nasienna 12
37-630 Oleszyce