Ta strona używa plików zapisanych w Cookies. Więcej o przechowywaniu danych dowiesz się tutaj

Polityka jakości

Zgodnie z Układem Stowarzyszenia naszego kraju z Unią Europejską z 1 maja 2004 roku, w Polsce zaczął obowiązywać europejski system dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania. W związku z tym w Kopalniach Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu wdrożony został System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). W styczniu 2008 roku na podstawie pozytywnych wyników przeprowadzonego audytu zewnętrznego otrzymaliśmy Certyfikat ZKP i prawo do oznakowania naszych wyrobów oznaczeniem CE w systemie 2+. Nadzór nad dobrą jakością produkowanych przez nas kruszyw sprawuje nieustannie Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji ISCMOiB w Krakowie (certyfikat akredytacji nr AC 086).

Badania typu naszych kruszyw przeprowadziło Laboratorium Akredytowane Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie (certyfikat akredytacji nr AB 373). Natomiast systematyczne badania jakościowe kruszyw wykonywane jest przez zewnętrzne niezależne laboratorium SBI Technologie Sp. z o.o., które wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny do wykonywania badań według norm obowiązujących w Unii Europejskiej takich jak: skład ziarnowy, zawartość pyłów, kształt ziaren kruszywa, mrozoodporność, odporność na rozdrabnianie, PSV, gęstość oraz nasiąkliwość. Produkcja kruszywa prowadzona jest przez w pełni zautomatyzowane urządzenia najnowszej generacji pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.

Nasze kruszywa spełniają wymagania następujących norm

  • PN-EN 13043 (kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu)
  • PN-EN 12620 + A1 (kruszywa do betonu)
  • PN-EN 13242 + A1 (kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym)

Na życzenie klienta udostępniamy deklaracje właściwości użytkowych oraz znakowanie CE przedstawiające parametry kruszyw produkowanych w naszych kopalniach.