20 czerwca br. PBI Infrastruktura podpisała umowę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1051R w Nisku. Przebudowa obejmuje odcinek o długości 1432 metrów i przewiduje m.in. budowę kanału technologicznego, przepustów, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej.

Nie zwalniamy tempa! 21 czerwca br. została podpisana kolejna znacząca umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr P 1617 R Kańczuga – Jarosław, wraz z przebudową obiektu mostowego. Wartość projektu wynosi 21 547 625,52 zł, a zakres prac na odcinku Kańczuga-Jarosław został podzielony na dwa etapy.

Podpisanie tych umów pomiędzy PBI Infrastruktura a Powiatem Niżańskim oraz Powiatem Przeworskim stanowi kluczowy krok w realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych w obu powiatach. Te inwestycje w przebudowę dróg powiatowych w Nisku oraz na trasie Kańczuga-Jarosław przyniosą realne korzyści dla mieszkańców. Realizacje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży, a także lepszy dostęp do lokalnych usług i miejsc pracy.