about

Razem możemy

+ ODPOWIEDZIALNIE
Środowisko Naturalne
about

+
Ludzie - Aspekt Pracowniczy i Lokalne Społeczności
about

+ nasze działania w 2023
Ład Organizacyjny

Działania w ramach Zrównoważonego Rozwoju Grupy PBI to wyraz naszej długofalowej polityki, która kładzie nacisk na tworzenie przedsiębiorstw w ramach Grupy PBI i dbanie o ich otoczenie. Obejmuje ona wszystkie spółki należące do Grupy PBI i opiera się na fundamentalnych wartościach określonych w Kodeksie Etyki Grupy PBI. Naszym przewodnim hasłem w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju jest "Razem możemy odpowiedzialnie".

Strategia CSR/ESG Grupy PBI opiera się na trzech głównych filarach:

  1. Środowisko Naturalne:Wierzymy w konieczność odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Działamy na rzecz minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko, inwestując jednocześnie w innowacyjne rozwiązania i technologie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  2. Ludzie - Aspekt Pracowniczy i Lokalne Społeczności:Nasze działania obejmują zarówno troskę o naszych pracowników, jak i zaangażowanie w rozwój lokalnych społeczności, w których działamy. Stawiamy na rozwój kompetencji, wsparcie edukacyjne oraz promowanie wartości społecznych i kulturalnych.
  3. Ład Organizacyjny: W Grupie PBI kładziemy duży nacisk na transparentność i etykę w działaniach organizacyjnych. Naszym celem jest stworzenie otwartego i uczciwego środowiska pracy, które sprzyja rozwojowi talentów i :umiejętności naszych pracowników.

Wszystkie te trzy filary są wzajemnie powiązane i przenikają się, tworząc spójną strategię zrównoważonego rozwoju. Naszymi drogowskazami są Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ, które zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa członkowskie, w tym Polskę.