Nie tylko szkolimy, ale także pomagamy szkolić. W ramach dobrej współpracy 𝗚𝗿𝘂𝗽𝗮 𝗣𝗕𝗜 udostępniła 𝗹𝘂𝗯𝗲𝗹𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗷𝗶 budynki do przeprowadzenia „Ćwiczeń szkoleniowych dla Samodzielnego Pododdziału Kontr terrorystycznego Policji w Lublinie”.

Akcja odbyła się na terenie naszej budowy („Budowa przedłużenia ul. Stanisława Węglarza w Lublinie na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz odcinków ul. Marii Koryznowej i ul. Trześniowskiej wraz z infrastrukturą”). Ćwiczenia miały miejsce w dniach od 28 lutego do 5 marca. Dwa budynki mieszkalne, które miały być przeznaczone do rozbiórki, zostały wykorzystane – z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, jako teren treningowy.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć i zapewnić odpowiednie warunki dla służb mundurowych w ich działaniach szkoleniowych, które przyczynią się do poprawienia bezpieczeństwa w regionie.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę. Mamy nadzieję na kolejne, wspólne inicjatywy w przyszłości.