Są wydarzenia w branży, podczas których nie może zabraknąć udziału Grupy PBI. Do takich inicjatyw należą zdecydowanie #DniBetonu 2023.

W dniach 9-11 października 2023 roku nasi pracownicy brali aktywny udział w XII Konferencji „Dni Betonu”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło ponad tysiąc przedstawicieli branży budowlanej z całej Polski i Europy. Było także okazją do pozyskania specjalistycznej wiedzy oraz posłuchania o najnowszych osiągnięciach technologicznych w dziedzinie betonu.

Konferencja skupiała się na rozwoju technologii betonowych oraz różnych aspektach ich zastosowania w praktyce. Wykłady i prezentacje miały za zadanie pokazanie współczesnych tendencji w tej dziedzinie, ponadto także wskazywały najnowsze wyzwania techniczne i uwarunkowania gospodarcze branży budowlanej.

Nasi eksperci przygotowali dwa ważne referaty. Pierwszy z nich, zatytułowany „Stopień wodoszczelności i głębokość penetracji wody w badaniach betonów z kruszyw węglanowych – wyniki i ich porównania” został napisany przez Damiana Zawół, Łukasza Osucha oraz Mateusza Gacha. Referat skupiał się na wpływie krajowych kruszyw węglanowych grubych frakcji 2-16 mm oraz drobnych kruszywa 0-2 mm, zastępujących w betonie naturalne kruszywa pochodzenia polodowcowego i naturalne piaski kopalne.

Kolejny referat, opracowany we współpracy z ekspertami z Atlas oraz ITPP PAN, dotyczył obszaru prefabrykacji betonowej. Miał on tytuł: „Wpływ domieszek chemicznych na trwałość warstwy konstrukcyjnej kostki brukowej”. Prezentacja skupiła się na technologicznych aspektach wykorzystania betonu wibroprasowalnego w konstrukcjach infrastrukturze drogowej. Program przeprowadzonych badań zakładał zastosowanie szeregu domieszek chemicznych mających za zadanie poprawę odporności na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie warstwy konstrukcyjnej kostki brukowej z niskoemisyjnym cementem CEM II/B-S i popiołem lotnym krzemionkowym.

Zachęcamy do zapoznania się z referatami, które dostępne są pod załączonym linkiem:
https://lnkd.in/dixuUrwq

Warto nadmienić, że podczas wydarzenia odbył się także konkurs na plakaty, w którym również braliśmy udział. Nasz projekt został zauważony w tej prestiżowej rywalizacji, co dodatkowo nas cieszy i motywuje do dalszych osiągnięć w dziedzinie zastosowania betonu.

Podczas konferencji nie zabrakło także wielu innych atrakcji. Stoiska Partnerów, Sponsorów i Wystawców prezentowały najnowsze osiągnięcia technologiczne w branży. Dodatkowo, odbył się „II Charytatywny Bieg Branży Cementowo-Betonowej”, który wpisał się już na stałe w kalendarz „Dni Betonu”. Udział w nim wziął Damian Zawół z PBI Beton.