Z przyjemnością informujemy, że wszystkie pięć zgłoszonych przez Grupę PBI dobrych praktyk zostało opublikowanych w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie skuteczności naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Dobre praktyki Grupy PBI

Dzień Ziemi (19-22 kwietnia): Z okazji Dnia Ziemi nasi pracownicy wzięli udział w akcji rowerowej oraz sprzątaniu terenów wokół siedziby głównej Grupy PBI. To nie tylko integracja, ale także promowanie ekologii i dbałości o nasze środowisko. Naszą misją jest nieustanne zachęcanie pracowników oraz osób z otoczenia firmy do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Dzień Krwiodawstwa: 7 czerwcana terenie Kopalni Janczyce we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Kielcach zorganizowana została akcja oddawania krwi. Ta ważna inicjatywa odbyła się po raz drugi, w kolejnej spośród lokalizacji Grupy PBI. Wspólnie ze społecznością lokalną oddaliśmy ponad 12 litrów krwi. Akcja ta miała na celu podkreślenie znaczenia honorowego krwiodawstwa dla zdrowia i dobra społecznego.

Pebia Cup: Promujemy sport i zdrowy tryb życia, dlatego PBI Beton Spółka z  o.o. – właściciel marki Pebia  -wspólnie z MUKS Wisła Junior Sandomierz 2013 podjęła się organizacji turnieju piłkarskiego Pebia Cup. To wydarzenie, które zyskało patronat Miasta Sandomierza, stało się doskonałą okazją do integrowania młodych talentów i propagowania sportowego ducha w regionie. W zawodach brało udział 140 zawodników i zawodniczek, reprezentujących 12 drużyn pochodzących z 4 województw.

Kultura Bezpieczeństwa: Bezpieczeńwo jest dla nas priorytetem dlatego podkreślając istotność bezpiecznych zachowań zorganizowaliśmy dwie inicjatywy. Pierwsza to spektakle teatralne „Kocie Drogi – ruch drogowy”, które miały na celu edukację poprzez zabawę, – aby każde dziecko czuło się bezpieczne na drodze i miało świadomość, jak ważne jest właściwe przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Akcja objęła blisko 500 uczniów tarnobrzeskich szkół i przedszkoli. Inicjatorem akcji była spółka PBI Infrastruktura która realizuje inwestycje drogowe w południowo- wschodniej Polsce. Druga inicjatywa to całoroczna akcja #razemmozemybezpiecznie”, czyli cykl szkoleń w zakresie pierwszej pomocy, którą docelowo mają być objęci wszyscy Pracownicy. Zdobyte umiejętności stanowią również kapitał bezpieczeństwa w otoczeniu, w którym żyją Pracownicy PBI.

Eko Pracownik i Eco torba: Wśród pracowników przeprowadzona została kampania edukacyjna, w której wskazano 10 praktycznych porad jak być Eko Pracownikiem. Jako Grupa PBI dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko. Poprzez kampanie ekologiczne, takie jak Eko Pracownik czy wyposażenie wszystkich 1300 pracowników w Eko torby, promujemy proekologiczne postawy i dbamy o naszą planetę.

To tylko niektóre z naszych inicjatyw. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania społecznego i będziemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz lepszego świata.