Przedstawiciele Grupy PBI uczestniczyli w Forum Zrównoważonego Rozwoju, organizowanym przez Forbes Polska. W trakcie tego inspirującego wydarzenia omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące zrównoważonego łańcucha dostaw oraz jego roli w całym łańcuchu wartości. Dla naszej firmy, zrównoważony rozwój to priorytet, dlatego nie mogło nas zabraknąć na tym spotkaniu.

Poruszane tematy dotyczyły m. in. możliwości realizacji zrównoważonego i ekologicznego budownictwa, dążenia do idealnej cyrkularności oraz trendów w zrównoważonym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Dyskutowano również o planowanych zmianach w regulacjach prawnych, które wpłyną na kształtowanie przyszłości zrównoważonego rozwoju.
Tego rodzaju spotkania stanowią nie tylko płaszczyznę wymiany doświadczeń, ale również inspirację i motywację do dalszego podążania drogą zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że tylko poprzez współpracę, innowacje i świadome działania możemy osiągnąć pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Grupa PBI jest zobowiązana do podejmowania działań, które przyczyniają się do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Dziękujemy Forbes Polska za organizację Forum Zrównoważonego Rozwoju.