Fundacja Grupy PBI Razem możemy więcej powstała z pasji do wspierania społeczności oraz działań prospołecznych i proekologicznych, a także z myślą o budowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich. Od momentu powołania jej do życia koncentrujemy się na różnych obszarach; takich jak ochrona zdrowia, edukacja, kultura i działania dobroczynne. Nasze inicjatywy są ukierunkowane na przynoszenie realnych zmian w życiu ludzi.

W obszarze ochrony zdrowia wsparliśmy organizację Krakowskich Dni Dializoterapii, zapewniając społeczności dostęp do specjalistycznej wiedzy i konsultacji. Ponadto, we współpracy z Polską Profilaktyką i Świętokrzyskim Centrum Onkologii umożliwiliśmy mieszkańcom Sandomierza dostęp do badań w mobilnych przychodniach, promując profilaktykę zdrowia.

Działalność kulturalna to dla nas równie istotny obszar. Wsparliśmy Instytucję Kultury Zamek w Krzyżtopór, pomagając w organizacji licznych wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, które przyczyniają się do promocji lokalnego dziedzictwa.

W zakresie nauki i oświaty przekazaliśmy stypendium jednemu ze studentów AGH, wspierając jego dalszy rozwój naukowy i inspirując do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Nasze zaangażowanie objęło także wsparcie Kraśnickiego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce podczas organizacji kolejnej edycji „Biegu Po Uśmiech”, promującego integrację społeczności z lokalnym środowiskiem. Dodatkowo, udzieliliśmy wsparcia dla „Biegu Dobra” w Sandomierzu, gdzie uczestnicy przebiegli łącznie 4 500 km niosąc wsparcie finansowe potrzebującym.

Nasza obecność podczas tych wydarzeń i inicjatyw to wyraz zaangażowania w poprawę życia lokalnych społeczności i wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Dziękujemy za Wasze zaufanie i wsparcie, które umożliwiają nam uczestnictwo w tych wartościowych projektach. Będziemy z zaangażowaniem kontynuować naszą misję, wspierając kolejne inicjatywy i działania na rzecz wspólnego, społecznego dobra.