Z ogromną satysfakcją dzielimy się wrażeniami z udziału w jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów ICCX Central Europe, które miały miejsce 28 i 29 lutego 2024 roku. Firma PBI Beton, jako aktywny uczestnik tego prestiżowego wydarzenia, dołączyła do setek branżowych profesjonalistów.

Targi ICCX CE, obchodzące swoje 10. urodziny, zaoferowały nie tylko platformę do prezentacji innowacyjnych produktów, ale także były miejscem intensywnych wymian myśli i doświadczeń z liderami branży betoniarskiej.

Podczas jubileuszowego wydarzenia mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w prezentacji, którą poprowadził Profesor Michał Glinicki z IPPT PAN oraz Damian Zawół Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju PBI Beton. W trakcie wystąpień przedstawiono program badań, zakładający wykorzystanie różnych kombinacji domieszek chemicznych w celu spełnienia wymagań odporności na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie warstwy konstrukcyjnej kostki brukowej, przeprowadzając 150 cykli. Warto zaznaczyć, że w obowiązującej normie PN-EN 1338 dla kostki brukowej brakuje zapisów dotyczących tego specyficznego testu, a informacje te pojawiają się jedynie w specyfikacjach technicznych oraz warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ramach badań, oprócz analizy warstwy licowej, wprowadzono także badanie całych elementów zgodnie z załącznikiem N normy PN-B-06265:2022-08. Jako kryterium jakościowe przyjęto graniczną wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu po 150 cyklach zamrażania/rozmrażania w wodzie lub 30 cyklach zamrażania/rozmrażania w 3% roztworze NaCl, nie mniejszą niż 2,9 MPa dla każdej kostki.

Cieszymy się, że nasze badania były realizowane przy współpracy z renomowanymi partnerami, takimi jak IPPT PAN, PBI Technologie, oraz naszym dostawcą domieszek. Dziękujemy organizatorom ICCX CE za doskonałą organizację i serdecznie gratulujemy imponującego jubileuszu.