???????????????????????

Kamieniołomy Świętokrzyskie wchodzące w skład Grupy PBI, pełnią kluczową rolę w dostarczaniu klientom kruszyw najwyższej jakości, wykorzystywanych zarówno w sektorze budownictwa, jak i rolnictwa. Kamieniołomy Świętokrzyskie dzięki zaawansowanym technologiom wydobycia oraz ścisłej kontroli jakości są w stanie zapewnić nie tylko wysoką wydajność produkcji, ale również spełnić najwyższe standardy oczekiwań klientów.

Kamieniołomy Świętokrzyskie S.A.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz
NIP 8631399814
KRS 0001090867
BDO 000030260

Zarząd Spółki:
Artur Kapsa - Prezes Zarządu
Anna Bokwa - Wiceprezes Zarządu

Kopalnia Wszachów

  Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego stanowią kluczowy element działalności Kamieniołomów Świętokrzyskich. Proces ten obejmuje kompleksowe działania, począwszy od eksploatacji surowca poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, aż po jego przeróbkę i przygotowanie do dalszego wykorzystania.

W ofercie Kamieniołomów Świętokrzyskich znajduje się także wapno magnezowe, które jest dystrybuowane przez spółkę Sulagra. Wapno magnezowe, będące produktem o szczególnych właściwościach chemicznych i fizycznych, znalazło swoje zastosowanie w różnorodnych dziedzinach przemysłu, rolnictwa oraz budownictwa.

Powiązana oferta

PLIKI DO POBRANIA