Kierownik projektów – inwestycje kubaturowe

Miejsce pracy: woj. świętokrzyskie, woj. podkarpackie, woj. lubelskie

Zadania:

 • realizacja projektów budowlanych na terenie woj. świętokrzyskiego, woj. podkarpackiego oraz woj. lubelskiego
 • udział w pracach na poszczególnych etapach projektów budowlanych dotyczących realizacji inwestycji kubaturowych – budowa hal, biurowców, budownictwo mieszkaniowe
 • zarządzanie i koordynowanie pracami związanymi z uruchomieniem projektu budowlanego
 • nadzór nad procesem uzyskiwania pozwoleń
 • udział w tworzeniu harmonogramów poszczególnych projektów
 • organizacja poszczególnych etapów realizacji projektu
 • bieżące monitorowanie przebiegu prac, zarówno na etapie przygotowywania projektu, jak i realizacji projektu
 • monitoring rzeczowy i finansowy przebiegu realizacji projektu
 • udział w wyborze podwykonawców oraz udział w procesie ofertowym
 • nadzór nad realizacją obowiązków informacyjnych i promocyjnych w projekcie, współpraca z Działem Marketingu
 • udział w spotkaniach roboczych i naradach koordynacyjnych
 • weryfikowanie wniosków o płatność oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu
 • uczestniczenie w kontrolach i audytach związanych z realizacją projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe min. Inżynier budownictwa
 • minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji kubaturowych
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój kompetencji w zakresie nowych technologii stosowanych w budownictwie kubaturowym
 • niezbędne narzędzia pracy: telefon, komputer, samochód
 • dofinansowanie do kart MultiSport
 • zniżki na produkty
 • nagrody za udział w Programie Rekomendacji Pracowniczych
 • możliwość uczestnictwa w inicjatywach dobroczynnych – „Razem możemy więcej”
 • cykliczne konkursy z nagrodami
 • możliwość udziału w działaniach proekologicznych – „Razem możemy odpowiedzialnie”
 • dodatkowe informacje: zapewniamy darmowy parking na terenie siedziby spółki, praca wymaga mobilności
  i przemieszczania się pomiędzy realizowanymi inwestycjami w trakcie godzin pracy, nie jest to praca w delegacjach, zapewniamy stanowisko biurowe w jednej z naszych lokalizacji

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz i PBI Infrastruktura S.A. dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik projektów – inwestycje kubaturowe, w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz.