Kierownik robót – inwestycje kubaturowe

Miejsce pracy: Kraśnik (woj. lubelskie)

Zadania:

• zarządzanie podległym zespołem pracowników i organizacja pracy na realizowanych budowach w zakresie inwestycji
kubaturowych
• zarządzanie całością procesów realizowanych w trakcie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz specyfikacją techniczną
• koordynowanie pracy firm podwykonawczych
• raportowanie postępów realizowanych prac według przyjętego harmonogramu
• udział w procesie ofertowania oraz negocjacji umów z podwykonawcami
• prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z realizowanymi pracami wraz z rozliczeniem kosztów budowy
• opracowanie dokumentacji podwykonawczej
• nadzór nad bezpieczeństwem pracy na budowie
• współpraca z Inwestorem w zakresie prowadzonych prac

Wymagania:

• wykształcenie wyższe min. Inżynier budownictwa
• minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy
• doświadczenie w prowadzeniu inwestycji wielorodzinnych
• posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
• biegła obsługa programu AutoCad
• szeroka wiedza techniczna i budowlana
• sumienność, zaangażowanie oraz umiejętność współpracy z osobami na różnych szczeblach w organizacji
• prawo jazdy kat.B

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• rozwój kompetencji w zakresie nowych technologii
• atrakcyjne wynagrodzenie
• niezbędne narzędzia pracy
• dofinansowanie do kart MultiSport
• zniżki na produkty
• nagrody za udział w Programie Rekomendacji Pracowniczych
• możliwość uczestnictwa w inicjatywach dobroczynnych – „Razem możemy więcej”
• cykliczne konkursy z nagrodami
• możliwość udziału w działaniach proekologicznych – „Razem możemy odpowiedzialnie”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz i PBI Infrastruktura S.A. dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik robót – inwestycje kubaturowe, w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”.