14 września Grupa PBI we współpracy z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu zorganizowała inicjatywę mającą na celu propagowanie bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie oraz przedszkolaki zostali objęci programem edukacyjnym, w ramach którego odbył się spektakl edukacyjny „Kocie Drogi – bezpieczna droga do szkoły”. Uczestnictwo w tym ciekawym przedstawieniu było nie tylko miłą rozrywką, ale przede wszystkim cenną lekcją bezpieczeństwa. Celem spektaklu było uświadomienie dzieciom potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać w trakcie codziennej trasy do i ze szkoły.

Wydarzenie skupiło się na połączeniu edukacji z rozrywką oraz na promowaniu kluczowych zasad bezpieczeństwa zarówno na drodze, jak również na terenach budowy. Grupa PBI, jako wykonawca robót drogowych w okolicach placówek edukacyjnych podjęła się misji edukowania, co za tym idzie zapewniania bezpieczeństwa dzieciom podczas ich codziennych, pieszych wędrówek ulicami miasta. Wartością dodaną wydarzenia był honorowy patronat udzielony przez Komendę Miejską Policji w Tarnobrzegu. Dzięki tej formie współdziałania został znacząco wzmocniony przekaz istotnych treści związanych z bezpieczeństwem na drodze oraz w miejscu pracy.

Podczas tego wyjątkowego dnia każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową, dzięki której będzie lepiej widoczne na drodze. Ponadto, do placówek edukacyjnych przekazane zostały kamizelki odblaskowe. To dodatkowy krok w kierunku stworzenia jeszcze bardziej bezpiecznego otoczenia dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Grupa PBI, jako firma odpowiedzialna społecznie zaangażowana jest w szereg inicjatyw edukacyjnych, istotną kwestią jest także promocja zasad bezpieczeństwa. Wierzymy, że wspólnymi siłami osiągniemy jeszcze więcej i stworzymy bezpieczną przestrzeń naszego życia codziennego.