W miniony piątek, 29 września, przedstawiciele Grupy PBI mieli przyjemność wziąć udział w cyklicznej Konferencji „Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki” w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Konferencja została zorganizowana z okazji 25-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przez Katedrę Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym absolwenci i wykładowcy studiów podyplomowych BHP, pracownicy uczelni wyższych oraz służby BHP. Dodatkowo, konferencję uświetnili swoją obecnością przedstawiciele instytucji centralnych, organów nadzoru, jednostek naukowych, szkoleniowych oraz organizacji związanych z branżą bezpieczeństwa i ochrony pracy. W programie wydarzenia przewidziano kilka sesji. Uczestnicy mogli wysłuchać referatów dotyczących szerokiej tematyki, min: kształcenia i szkolenia w zakresie BHP, aspektów formalno-prawnych bezpieczeństwa pracy, zagrożeń w środowisku pracy, ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem, zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego pracowników, kultury bezpieczeństwa pracy, a także środków ochronnych bezpieczeństwa techniczno-środowiskowego – mówi dr hab. inż.
Zbigniew Burtan, prof. AGH, Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy WILGZ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Jako, że stawiamy mocno na rozwój oraz istotne jest dla nas bezpieczeństwo pracy cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu, które promuje edukację i dobre praktyki w zakresie tak ważnego obszaru pracy.