zakładka Spółki Kopalnie Dolomitu

Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu eksploatują cztery kopalnie odkrywkowe: Budy, Piskrzyn, Janczyce i Wymysłów. W tych zakładach produkowane są kruszywa oraz nawozy Grupy PBI. Ich działalność ma kluczowe znaczenie dla sektora budownictwa, dostarczając surowce niezbędne do różnorodnych projektów budowlanych. Dzięki wysokim standardom wydobycia i produkcji, kopalnie Dolomitu zapewniają nie tylko niezawodne dostawy, ale także spełniają wymogi jakościowe, co przekłada się na zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu

ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz
NIP 8641145251
KRS 0000198612
BDO 000017897

Zarząd Spółki:

Przemysław Bokwa - Prezes Zarządu
Longin Bokwa - Wiceprezes Zarządu

KOPALNIE NALEŻĄCE DO SPÓŁKI

Kopalnia Budy

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu i wapienia dewońskiego. Na terenie kopalni Budy znajduje się laboratorium technologiczne PBI Technologie, wytwórnia mas bitumicznych PBI WMB i baza logistyczna PBI Logistyka.

Kopalnia Janczyce

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

Kopalnia Piskrzyn

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego. W ofercie kopalni znajduje się naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.

Powiązana oferta

CERTYFIKATY

PLIKI DO POBRANIA