KRUSZYWA
Grupa PBI jest jednym z największych producentów kruszyw w Polsce.
Roczne wydobyciem na poziomie 12 mln ton czyni nas liderem w branży w południowo-wschodniej części kraju.

Kruszywa produkowane są w 5 kopalniach:

 • Budy
 • Janczyce
 • Wymysłów
 • Wszachów
 • Lipowica

Produkcja kruszywa odbywa się z najwyższej jakości złóż dolomitu dewońskiego, wapieni dewońskich oraz piaskowców cergowskich to optymalne rozwiązanie przy budowie dróg, w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym, kolejowym, rolnictwie oraz przemyśle.

Budy-06 - 300
zakładka Spółki Kopalnie Dolomitu
Budy-15 - 300
zastosowania
KLINIEC DROGOWY - UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE W BUDOWNICTWIE

Kruszywa, które powstają w wyniku kruszenia skał, są również często stosowane w budownictwie drogowym i kolejowym. W porównaniu z kruszywami żwirowymi i piaskowymi kruszywa łamane charakteryzują się wyższym stopniem uziarnienia. Ze względu na stopień rozdrobnienia kruszywa łamane można podzielić na grys, kliniec i tłuczeń kamienny.

 

Kliniec drogowy jest kruszywem o frakcji od 4 mm do 31,5 mm i ma kształt wydłużonej piramidy o różnych wymiarach. Uzyskuje się go w wyniku mechanicznego rozdrabiania kruszyw naturalnych i najczęściej stosuje się go do układania nawierzchni drogowych, utwardzania podjazdów, budowy nasypów lub wypełniania ścieżek ogrodowych. Dzięki swoim właściwościom kliniec drogowy ma szeroki zakres zastosowań i jest bardzo popularny w przemyśle budowlanym i przy budowie dróg.

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE
Budownictwo infrastrukturalne

Produkowane w pięciu kopalniach Grupy PBI najwyższej jakości kruszywa z dolomitów dewońskich, wapieni dewońskich oraz piaskowców cergowskich to optymalne rozwiązanie przy budowie dróg, znajdujące zastosowanie we wszystkich warstwach konstrukcyjnych dróg:

 • do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnych z normą PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 • do robót drogowych – zgodnych z normą PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.


Dostępne są następujące frakcje kruszyw:

 • kruszywo naturalne drobne  0/2; 0/2 płukane\
 • kruszywo naturalne grube 2/5,6; 2/8; 4/8;  8/11,2;  8/16; 11,2/16; 11/22,4;  16/22,4;  16/31,5;
 • kruszywo naturalne grube 2/31,5; 4/31,5; 31,5/63;
 • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/6; 0/8; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/63,5
 • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

Kruszywa przeznaczone do drogownictwa i budownictwa ogólnego charakteryzują się m.in. następującymi parametrami jakościowymi:

 • Niską nasiąkliwością WA241
 • Wysoką mrozoodpornością F1
 • Wysoką mrozoodpornością w soli FNaCl7
 • Wysoką odpornością na rozdrabnianie LA25
 • Odporność na polerowanie PSV44
 • Wskaźnik piaskowy SE(4)>=45
 • Wskaźnik nośności CBR >=80%
NasiąkliwośćWA241
MrozoodpornośćF1
Mrozoodporność w soliFNaCl7
Odporność na rozdrabnianieLA25
Odporność na polerowaniePSV44
Wskaźnik piaskowySE(4)>=45
Wskaźnik nośnościCBR >=80%

Dzięki temu można je stosować we wszystkich warstwach konstrukcyjnych do wszystkich kategorii dróg, a w szczególności do:

 • produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych
 • powierzchniowych utrwaleń
 • podbudowy z kruszyw – zasadniczej i pomocniczej stabilizowanych mechanicznie
 • ulepszonego podłoża
 • warstwy mrozochronnej
 • wykonywania nawierzchni dróg
 • wzmocnienia i stabilizacji podłoży
 • produkcji betonów towarowych
 • produkcji mieszanek betonowych
 • stabilizacji cementowo-piaskowych

Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Budownictwo ogólne
Grysy produkowane w kopalniach Grupy PBI spełniają wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu i znajdują szerokie zastosowanie w produkcji betonów towarowych, produkcji mieszanek betonowych,  prefabrykatów betonowych,  kostki brukowej, elementów architektury ogrodowej. Dostępne są następujące frakcje kruszyw:
  • kruszywo naturalne drobne 0/2; 0/4 ;
  • kruszywo naturalne grube 2/5,6; 2/8; 8/16; 16/22,4;  16/31,5;
BUDOWNICWO HYDROTECHNICZNE
Budownictwo infrastrukturalne
W ofercie Grupy PBI znajduje się również kamień do robót hydrotechnicznych spełniający wymagania normy PN-EN 13383-1,2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Kruszywa są produkowane z zastosowaniem do robót drogowych oraz prac hydrotechnicznych w następujących frakcjach:
   • kruszywo naturalne grube 4/31,5; 31,5/63;
   • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/31,5; 0/63;
   • kruszywo naturalne grube do robót hydrotechnicznych 80/150; 100/300; 500/100
Stosowane do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, do zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz do niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowane także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacnianie skarp, stabilizacji i wzmacniania nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń.
ROLNICTWO
Rolnictwo

Grupa PBI, zajmująca się wydobyciem i przeróbką kruszyw, to także producent nawozów dla rolnictwa i ich dostawca. W naszej ofercie znajdują się naturalne wapno nawozowe zawierające magnez oraz wapno nawozowe nie zawierające magnezu, które poprzez odkwaszenie znacznie poprawiają jakość gleby oraz przyspieszają wzrost. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie większej ilości plonów, bez konieczności stosowania szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.

Grupa PBI, jest wiodącym producentem nawozów, a produkcja nawozów odbywa się pod stałą kontrolą naszych profesjonalnie wyposażonych laboratoriów. Ścisły nadzór produkcji oraz systematyczna kontrola składu nawozu w Okręgowej Stacji Rolniczo Chemicznej zapewnia gwarancję najwyższej jakości. Są to również produkty posiadające świadectwa kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym, wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Na skutek tego wapno nawozowe z Grupy PBI ma ogromny wpływ na rozwój w rolnictwie.

Grupa PBI sprzedaje ponad 200 000 ton nawozu rocznie. Nasz potencjał produkcyjny oraz dostępność materiału w 5 kopalniach daje możliwość wyboru najodpowiedniejszego produktu, w najdogodniejszej dla Państwa lokalizacji.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonywania profesjonalnych przewozów materiałów sypkich, dzięki czemu dajemy pewność, że zamówiony towar dotrze na miejsce bezpiecznie i na czas.

Inne branże – kolejnictwo i przemysł
Inne branże – kolejnictwo i przemysł

Nasze kruszywa stosowane są także przy realizacji robót kolejowych,  a także do wyrobów przemysłu nawozowego oraz produkcji chemii budowlanej.

KOPALNIE GRUPY PBI

Kopalnia Budy

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu i wapienia dewońskiego. Na terenie kopalni Budy znajduje się laboratorium technologiczne PBI Technologie, wytwórnia mas bitumicznych PBI WMB i baza logistyczna PBI Logistyka.

Kopalnia Janczyce

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

Kopalnia Wszachów

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

W ofercie kopalni znajduje się naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.

Kopalnia Wymysłów

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża wapienia dewońskiego.

Przy kopalni Wymysłów działają zakład produkcyjny kostki brukowej PBI Beton i wytwórnia betonu PBI Beton.

Kopalnia Lipowica

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża piaskowca cergowskiego.

POWIĄZANE SPÓŁKI

Kopalnie Dolomitu

Kopalnie Dolomitu S. A. w Sandomierzu eksploatują pięć kopalń odkrywkowych: Budy, Janczyce, Jurkowice, Piskrzyn i Wymysłów. W tych zakładach produkowane są kruszywa i nawozy Grupy PBI.

Kopalnie Dolomitu Budy
???????????????????????

Kamieniołomy Świętokrzyskie

Działalność Kamieniołomów Świętokrzyskich S. A.  jest integralną częścią Grupy PBI, która dostarcza klientom najwyższej jakości kruszywa dla budownictwa i rolnictwa. Odkrywkowa kopalnia Wszachów, zapewnia stabilne i niezawodne źródło surowców dla różnorodnych sektorów gospodarki.

PPMD Rzeszów

Spółka PPMD zlokalizowana w Rzeszowie, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości kruszyw pochodzących z kopalni Lipowica na Podkarpaciu. Kopalnia wydobywa i przerabia złoża piaskowca cergowskiego, zapewniając surowiec najwyższej jakości.

Lipowica3