BUDY_010-min.jpg

Kopalnia Budy

Kopalnia znajduje się we wsi Budy, w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim. Jest położona w odległości 2 kilometrów na południe od drogi powiatowej Bogoria-Klimontów. Eksploatowane w niej przemysłowo od 1945 roku złoże wapieni i dolomitów dewońskich znajduje się na południowo-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, w obrębie wypiętrzenia klimontowskiego. Jest to dziś największa kopalnia w Grupie PBI, głębokość wyrobiska od warstwy nadkładowej wynosi 100 metrów, praca odbywa się na 8 poziomach eksploatacyjnych.

Na terenie kopalni Budy znajduje się laboratorium technologiczne PBI Technologie, wytwórnia mas bitumicznych PBI WMB i baza logistyczna PBI Logistyka.

Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2; 0/2 płukane
  • kruszywo naturalne grube 2/8; 8/11,2;  8/16;  11,2/16;
  • kruszywo naturalne grube 2/31,5; 4/31,5; 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/6; 0/8; 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

 Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

 Oferta kopalni obejmuje także naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.