Budy-Jurkowice.jpg

Kopalnia Jurkowice

Kopalnia Jurkowice znajduje się w odległości około 500 metrów od Kopalni Budy, kilometr na południowy zachód od wsi Jurkowice, w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim. Geograficznie złoże dolomitów dewońskich „Jurkowice” położone w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich, w obrębie strefy antyklinarnej tego pasma górskiego. Jest to złoże o najdłuższej historii eksploatacji wśród zakładów Grupy PBI, rozpoczęła się ona w latach trzydziestych XX wieku.

Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2;
  • kruszywo naturalne grube 2/8; 8/11,2;  8/16; 11,2/16;
  • kruszywo naturalne grube 4/31,5; 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

 Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

 Oferta kopalni obejmuje także naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.