Lipowica3.jpg

Kopalnia Lipowica

Zakład wydobywczy Lipowica jest położony we wsi pod tą samą nazwą, w podkarpackiej gminie Dukla, w powiecie krośnieńskim. Jest położona przy drodze krajowej 19, w odległości 15 kilometrów od przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Bazą surowcową jest tutejsze złoże piaskowca cergowskiego. Kopalnia powstała w 1955 roku jako Rejon Eksploatacji Kamienia, została przejęta przez Grupę PBI jako spółka Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych (PBI PPMD). Lipowica jest największym na Podkarpaciu producentem kruszyw drogowych.

Kruszywa są produkowane z zastosowaniem do robót drogowych oraz prac hydrotechnicznych w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne grube 4/31,5; 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/31,5; 0/63;
  • kruszywo naturalne grube do robót hydrotechnicznych 80/150; 100/300; 500/1000
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów, wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

 Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13383-1,2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych

Przeznaczone do podbudowy dróg, do utwardzania terenów, do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, do zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz do niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowane także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacnianie skarp, stabilizacji i wzmacnianie nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń. W asortymencie posiadamy również płyty kamienne: płyty cięte po traku, płyty szlifowane, płyty polerowane, wyroby kamienne: krawężnik kamienny, obrzeże kamienne, płytka chodnikowa, stopnice szlifowane, stopnice blokowe oraz płytki kamienne z fakturą skały.