DJI_0023a.JPG

Kopalnia Piskrzyn

Kopalnia Piskrzyn znajduje się na terenach wsi Piskrzyn i Wojnowice, na pograniczu dwóch gmin: Baćkowice i Iwaniska, w powiecie opatowskim. W odległości 2,5 kilometra na południe przebiega droga wojewódzka Opatów-Iwaniska, a w odległości 4 kilometrów na północ droga krajowa 74 Kielce-Opatów. Złoże dolomitu dewońskiego „Piskrzyn” zostało po raz pierwszy udokumentowane w 1964 roku, a jego eksploatacja rozpoczęła się w 1977 roku. Obszar złożowy leży w makroregionie fizyczno-geograficznym Wyżyny Kieleckiej, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Sandomierskiej. Prace eksploatacyjne odbywają się na 6 poziomach, na głębokości do około 90 metrów.

Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2;
  • kruszywo naturalne grube 2/8; 8/11,2;  8/16; 11,2/16; 11,2/22,4;  16/22,4; 
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/22,4; 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

 Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

 Oferta kopalni obejmuje także naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.