Kruszywa3.jpg

Kopalnia Wszachów

Kopalnię Wszachów można znaleźć we wsi o tej samej nazwie, w gminie Baćkowice, w powiecie opatowskim. Znajduje się około 4 kilometry na południe od drogi krajowej 74 Kielce-Opatów. Zakład wchodzi w skład Grupy PBI jako spółka Kamieniołomy Świętokrzyskie. Eksploatuje złoże dolomitów dewońskich „Wszachów I”. Pod względem geologicznym, złoże jest położone w obrębie synklinorium kielecko-łagowskiego i stanowi fragment serii utworów środkowego dewonu: eiflu i żywetu.

Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2;
  • kruszywo naturalne grube 2/5,6; 2/8; 8/11,2;  8/16; 11,2/16; 16/31,5; 
  • kruszywo naturalne grube 4/31,5; 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

 Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

Oferta kopalni obejmuje także naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.