Kruszywa3.jpg

Kopalnia Wszachów

Kopalnia Wszachów

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.
Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2;
  • kruszywo naturalne grube 2/5,6; 2/8; 8/11,2;  8/16; 11,2/16; 16/31,5; 
  • kruszywo naturalne grube 4/31,5; 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

W ofercie kopalni znajduje się naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.

 

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Sandomierz

Kopalnia Wszachów (Kamieniołomy Świętokrzyskie) tel.: +48 (15) 833 17 13

bok@grupapbi.eu

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Marta Kubicka
Regionalny Kierownik Sprzedaży - Kopalnia Wszachów
woj. świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie
tel.: 510 109 548

marta.kubicka@grupapbi.eu