PBIwyyslow-min-min.png

Kopalnia Wymysłów

Kopalnia Wymysłów jest położona we wsi Kobylany, w pobliżu wsi Wymysłów, w gminie Opatów, w powiecie opatowskim. W pobliżu kopalni przebiega droga gminna Mydłów-Wymysłów, która łączy się z drogą powiatową, a następnie wojewódzką numer 757 Iwaniska-Opatów. Eksploatowane jest tu złoże wapieni dewońskich o nazwie tożsamej z nazwą kopalni.

Przy kopalni Wymysłów działają zakład produkcyjny kostki brukowej PBI Beton i wytwórnia betonu PBI Beton.

 Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2;
  • kruszywo naturalne grube 2/8; 8/11,2;  8/16; 11,2/16; 16/22,4;    
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/6; 0/8; 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu