janczyce-min-min.png

Kopalnia Janczyce

Zakład jest położony na styku gmin Iwaniska i Baćkowice, w powiecie opatowskim, 500 metrów na wschód od wsi Janczyce i w takim samym dystansie na południe od wsi Baranówek. W pobliżu wschodniej granicy kopalni przebiega droga powiatowa Baćkowice-Iwaniska, która w odległości 5 kilometrów na północ łączy się z drogą krajową 74 Kielce-Opatów. Eksploatacja dolomitów dewońskich odbywa się ze złoża „Janczyce 1”, które udokumentowano w 1975 roku. Janczyce to najnowsza kopalnia w Grupie, sprzedaż pochodzącego z niej urobku rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku. Kopalnia pracuje dziś przy pomocy zakładu mobilnego, ale planowana jest rozbudowa infrastruktury tak, aby w niedługiej perspektywie Janczyce stały się głównym zakładem wydobywczym Grupy PBI.

Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2;
  • kruszywo naturalne grube 2/8; 4/8;  8/11,2;  8/16; 11,2/16;  16/22,4; 
  • kruszywo naturalne grube 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/16; 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

 Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu