janczyce-min-min.png

Kopalnia Janczyce

Kopalnia Janczyce

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

Kruszywa są produkowane w następujących frakcjach:

  • kruszywo naturalne drobne 0/2;
  • kruszywo naturalne grube 2/8; 4/8;  8/11,2;  8/16; 11,2/16;  16/22,4; 
  • kruszywo naturalne grube 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/16; 0/31,5; 0/63;
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów; wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klienta

Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno-bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Sandomierz

Kopalnie Dolomitu tel.: +48 (15) 833 17 33,  +48 (15) 833 17 34

bok@grupapbi.eu

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Anna Pulińska
Regionalny Kierownik Sprzedaży - Kopalnie Dolomitu
woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie
tel.: 602 532 161

anna.pulinska@grupapbi.eu

 

 

Marta Kubicka
Regionalny Kierownik Sprzedaży - Kopalnie Dolomitu
woj. świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie
tel.: 510 109 548

marta.kubicka@grupapbi.eu