Mamy przyjemność ogłosić zakończenie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, pod nazwą „Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do miasta Kańczuga – etap I”.

W dniu 11 października bieżącego roku oddaliśmy do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 o długości około 2 kilometrów, na trasie Gwizdaj – Studzian – ul. Węgierska w Przeworsku. Ponadto, dokonaliśmy rozbudowy odcinka drogi o długości około 4 kilometrów do Urzejowic. Całkowita wartość tego projektu wyniosła 42 785 614 złotych. Odpowiedzialne za realizację było konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o.

W ramach inwestycji dokonano adaptacji parametrów drogi do klasy G i wyższej nośności. Wybudowane zostały obiekty inżynierskie, w tym mosty i przepusty, a także przebudowane i wybudowane zostały chodniki. Ponadto, stworzono siedem skrzyżowań z drogami publicznymi (krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi) oraz wyposażono odcinek w oświetlenie uliczne. W ramach budowy zastosowano innowacyjną technologię, tzw. cichą nawierzchnię, znacząco redukującą emisję hałasu.

Bardzo dziękujemy wszystkim podmiotom zaangażowanym w ten strategiczny projekt. Wierzymy, że ta znacząca inwestycja nie tylko przyczyni się do redukcji natężenia ruchu w Przeworsku, ale również przejmie ruch generowany przez połączenie z województwem lubelskim. Cieszy nas możliwość realizacji tak ważnych i kluczowych dla rozwoju infrastruktury drogowej realizacji w tej części naszego kraju!