about

Grupa PBI

+ Razem Możemy Więcej
Poznaj Nas

Strategiczna spółka

Grupa PBI stanowi strategiczną spółkę dla wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład. Zgodnie z podpisaną przez zarządy umową o współpracy, Grupa PBI i jej spółki zobowiązały się do partnerskiej współpracy która ma celu na celu wzajemny rozwój biznesowy oraz osiąganie synergii korzyści zgodnie z hasłem Razem możemy więcej.

Współpraca

Przedstawiciele spółek zrzeszonych w Grupie PBI aktywnie wymieniają się informacjami, wspólnie realizują projekty oraz udzielają sobie wsparcia w różnorodnych przedsięwzięciach. Działania te opierają się na zaufaniu, profesjonalizmie oraz dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów biznesowych.

Dzięki temu holistycznemu podejściu i wykorzystaniu synergii wynikającej z różnorodnych kompetencji i zasobów każdej ze spółek, Grupa PBI zdolna jest do osiągania sukcesów, efektywniejszego działania na rynku oraz realizacji ambitnych projektów. W ten sposób wspólne wysiłki przyczyniają się do umocnienia pozycji jako lidera w branży oraz do tworzenia trwałych wartości dla wszystkich jej uczestników.

Grupa kapitałowa

Jesteśmy grupą kapitałową polskich firm rodzinnych, mamy kilkadziesiąt lat doświadczenia. Zajmujemy się wydobyciem i produkcją kruszyw, budową dróg, produkcją betonu, kostki brukowej, prefabrykatów i mieszanek mineralno-asfaltowych, wydobyciem siarki, produkcja nawozów, świadczymy usługi transportowe i dedykowane branży górniczej. Dostarczając pełen łańcuch wartości: od bazy materiałowej poprzez produkcję, usługi, transport i badania laboratoryjne po gotową do odbioru infrastrukturę drogową, łączymy wieloletnią tradycję górniczą ze wszystkimi gałęziami branży budowlanej i nowoczesnym zarządzaniem. Pracujemy w 15 lokalizacjach województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Nasza organizacja jest zaangażowana w utrzymanie zrównoważonego biznesu. Cenimy długoterminową współpracę, pozytywne relacje i wzajemny rozwój, działając również na rzecz odpowiedzialności społecznej w obszarach poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Zrównoważony rozwój zaczyna się od ustalenia wartości, którymi kieruje się Grupa PBI i które zostały opisane w naszych głównych zasadach i podejściu do prowadzenia biznesu. Podobnej optyki oczekujemy od naszych Partnerów Biznesowych.

about

about

Grupa PBI Sp. z o.o. w Sandomierzu
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

NIP 8641949104
KRS 0000411118
BDO 00001482

Zarząd Spółki:

Przemysław Bokwa - Prezes Zarządu
Longin Bokwa - Członek Zarządu
Monika Albanil Cid - Członek Zarządu
Bartłomiej Kotwica - Członek Zarządu
Sebastian Zając - Członek Zarządu
Piotr Walczyna - Członek Zarządu

WARTOŚCI I CELE GRUPY PBI

Z dumą przynależymy do organizacji Pracodawcy RP oraz Global Compact

SPÓŁKI GRUPY PBI

FILMY