Grupa PBI po raz pierwszy zgłosiła swoje działania do prestiżowego zestawienia „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, jest to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Niewątpliwym sukcesem tego przedsięwzięcia jest fakt, że wszystkie zgłoszenia naszej firmy zostały przyjęte i opublikowane w zestawieniu.
Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.
W dwudziestej pierwszej edycji raportu zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk zgłoszonych przez 272 firmy. Najważniejsze obszary w jakich wyróżniano firmy, w tym także Grupę PBI to: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, obszar praw człowieka, działania w zakresie ładu organizacyjnego, obszar praktyk operacyjnych oraz działań ekologicznych.

Poniżej lista projektów Grupy PBI, które zyskały uznanie w raporcie:
☑ Wdrożony Kodeks etyki i kultury compliance.
☑ Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy PBI na lata 2023-2025 z perspektywą do roku 2030.
☑ Przekazanie środków pieniężnych w wysokości 50 000,00 USD na rzecz organizacji Batalion Medyczny Szpiptalnicy skupiający wolontariuszy wspierających medycznie ukraińskich żołnierzy na linii frontu. 
☑ Działania aktywizujące rodziny pracowników, budujące zaangażowanie pracowników.
☑ Konkurs EKO-kierowca.
☑ Kampania edukacyjna w zakresie zasad segregacji śmieci.
☑ Akcja Dobra Woda polegająca na wprowadzeniu dystrybutorów z wodą pitną.
☑ Kontynuacja procesu budowania etycznego i zgodnego środowiska biznesowego w zakresie wdrożenia „Kodeksu postępowania partnerów biznesowych” i opracowania projektu „Polityki prezentowej”.
☑ Wspieranie środowisk lokalnych poprzez partycypację w działaniach organizacji pożytku publicznego i czynne uczestnictwo w akcjach społecznych.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez tak prestiżowe Forum. To dla nas ogromna motywacja do dalszego działania i doskonalenia naszych praktyk biznesowych.