Administrator kontraktów

Miejsce pracy: Kraśnik

Zadania:

• prowadzenie korespondencji oraz gromadzenie dokumentacji (w tym w zakresie zmian, robót dodatkowych i roszczeń) ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesie budowlanym, tj. Inwestorem, Inżynierem, Konsorcjantami, Podwykonawcami
• nadzorowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej
• wspieranie merytoryczne kadry kontraktu w zakresie stosowania i wykładni warunków kontraktowych
• weryfikowanie i pomoc w przygotowaniu dokumentów kontraktowych, mi.in. raportów i harmonogramów
• udział w radach technicznych, radach budowy, negocjacjach i innych kluczowych spotkaniach związanych z
projektami
• obsługa roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, współpraca z ubezpieczycielem
• analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyk, przygotowywanie pytań do Zamawiającego

Wymagania:

• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji kontraktów infrastrukturalnych (mile widziane doświadczenie w realizacji umów w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym opartych o FIDIC)
• znajomość specyfiki umów na roboty budowlane
• praktyczna znajomość przepisów kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, procedur FIDIC
• doświadczenie w opracowywaniu stanowisk pisemnych i roszczeń
• wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz interpersonalne
• znajomości programu MS Office na poziomie bardzo dobrym
• prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• rozwój kompetencji w zakresie nowych technologii
• atrakcyjne wynagrodzenie
• niezbędne narzędzia pracy
• dofinansowanie do kart MultiSport
• zniżki na produkty
• nagrody za udział w Programie Rekomendacji Pracowniczych
• możliwość uczestnictwa w inicjatywach dobroczynnych – „Razem możemy więcej”
• cykliczne konkursy z nagrodami
• możliwość udziału w działaniach proekologicznych – „Razem możemy odpowiedzialnie”

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz i PBI Infrastruktura S.A. dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Administrator kontraktów, w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”.