Otwarcie dróg powiatowych to ogromny krok w rozwoju każdego regionu, dlatego z dumą chcemy podzielić się z Państwem dobrymi wiadomościami.

13 września br. w miejscowości Emilcin miała miejsce uroczystość otwarcia dwóch kluczowych odcinków dróg powiatowych. Pierwszy z nich to trasa Poniatowa – Chodel, drugi zaś to Ruda Maciejowska – Lipiny – Adelina – Trzciniec oraz Emilcin – Ruda Maciejowska – Dębiny – Plizin.
Realizacja tych projektów była możliwa dzięki współpracy samorządów: Powiatu Opolskiego z gminami Chodel, Opole Lubelskie i Poniatowa. Wartość projektu wyniosła 15 758 397 złotych.

18 września oficjalnie otworzyliśmy kolejny odcinek drogi powiatowej nr 1259R w Grodzisku Dolnym. Przebudowa tego odcinka rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, a koszt realizacji tego zadania wyniósł 17 219 858 złotych brutto. Na uwagę zasługuje termin oddania drogi. Dzięki efektywnej współpracy ze Starostwem Powiatowym, Gminą Grodzisko Dolne i Lasami Państwowymi przebudowę drogi powiatowej udało się sfinalizować blisko dwa miesiące przed terminem.

Oprócz uroczystego otwarcia dróg powiatowych mieliśmy także przyjemność uczestniczyć w symbolicznym akcie „wbicia łopaty” rozpoczynającego kolejny ambitny projekt drogowy. Chodzi o rozbudowę drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol. Inwestycja ta obejmowała będzie także budowę obwodnicy Dzwoli. Projekt poprowadzi konsorcjum firm, lider Mosty Łódź oraz partnerzy Antex II oraz PBI Infrastruktura.
Planowana realizacja jest niezwykle kompleksowa i obejmuje szereg działań, takich jak wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, przebudowę chodników oraz budowę nowych, w tym ciągów pieszo-rowerowych. Ponadto, planowane jest przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy skrzyżowań, w tym doprowadzenie ich parametrów do zgodności z obowiązującymi przepisami, włączając w to budowę rond w miejscowościach Krzemień i Dzwola. Wartość zadania to 190 405 634,73 zł brutto, budowa zaś będzie obejmować odcinek 12,04 km.

Jesteśmy dumni z udziału w tych projektach i wdzięczni za zaufanie. To wspólnie z Wami, naszymi Partnerami i lokalnymi samorządami tworzymy lepszą przyszłość, gdzie infrastruktura drogowa stanowi ważny element rozwoju i komfortu życia.