about

PBI Energia

+
Odnawiane żródła energii

PBI Energia to filar optymalizacji zużycia energii w ramach Grupy PBI, koncentrujący się na produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz realizacji projektów związanych z OZE. Rok 2021 to rozpoczęcie budowy pierwszej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,9 MW na terenie województwa Opolskiego. To wydarzenie stanowi kamień milowy w dążeniu Grupy ku proekologicznym rozwiązaniom.

 

Plan rozwoju obejmuje budowę kolejnych farm fotowoltaicznych, których celem będzie zasilenie zieloną energią zakładów produkcyjnych Grupy PBI. Od 2022 roku funkcjonuje instalacja o mocy 1,9 MW na terenie województwa opolskiego oraz mikroinstalacje solarne w Sandomierzu, Kraśniku i Żołyni o łącznej mocy 140kW. Natomiast w 2024 roku Grupa PBI planuje uruchomienie instalacji o mocy 3 MW, wyposażonej w system magazynowania energii, obsługującej jedną z lokalizacji firmy. Po tym kroku moc produkcyjna energii odnawialnej w Grupie PBI wzrośnie powyżej 5 MW. To jednak nie koniec planów rozwojowych – planowane są dalsze rozbudowy zarówno modułów produkcyjnych, jak i magazynowych zielonej energii.

Dodatkowo w większości naszych placówek z instalacjami fotowoltaicznymi zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych, a liczba tych pojazdów w naszej Grupie nadal rośnie. To tylko część naszych działań, które mają na celu promowanie i wdrażanie ekologicznych rozwiązań energetycznych, dążąc do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko.

PBI Energia Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

NIP 8641960755
KRS 0000875641

Zarząd Spółki:
Jarosław Wrona - Prezes Zarządu

Budy-22 - 300

Farma fotowoltaiczna w Magnuszowicach

Farma fotowoltaiczna w Jurkowicach