about

PBI Technologie

+
Doświadczony zespół secjalistów
about

about

PBI Technologie Sp. z o.o.
ul. Białobrzeska 159
37-110 Żołynia

NIP 8151798833
KRS 0000524848
BDO 000023347

Zarząd Spółki
Wiktor Borysowicz - Prezes Zarządu

 

Spółka PBI Technologie zajmuje  się szeroko pojętymi badaniami materiałów i wyrobów budowlanych, które wykonujemy w dziesięciu własnych laboratoriach oraz  „in situ”  czyli wprost na budowie. 

Jednym z obszarów  działalności jest budownictwo drogowe. Przeprowadzamy badania na wszystkich etapach realizacji budowy, począwszy od rozpoznania podłoża gruntowego, przez badania na etapie robót ziemnych, podbudów z mieszanek związanych spoiwami, mieszanek MCE i MCAS, betonów cementowych, podbudów niezwiązanych, po mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykorzystując obecny potencjał sprzętowy oraz wykwalifikowany personel, możemy obsłużyć laboratoryjnie każdy kontrakt w zakresie budownictwa drogowego, zarówno od strony Wykonawcy jak i Zamawiającego.  

Kolejny obszar naszej działalności to obsługa laboratoryjna oraz prowadzenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji na kopalniach, betoniarniach i wytwórniach mas bitumicznych. Usługi te prowadzimy dziś dla 7 kopalń kruszyw Grupy PBI, dla 4 wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych PBI WMB,  oraz dla 8 węzłów betoniarskich i zakładu prefabrykacji  PBI Beton. 

Zajmujemy się doradztwem technicznym w obrębie spółek Grupy PBI, a także opracowujemy opinie technologiczne, w oparciu których powstaje wiele projektów drogowych.  

Szkolimy z zakresu technologii budownictwa drogowego oraz budowlanych przepisów technicznych obowiązujących w Polsce. Firma nie poprzestaje na działaniu w oparciu o utarte ścieżki. W swoim dorobku posiadamy także projekty innowacyjnych mieszanek mineralno – asfaltowych powstałych we współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi.  

about

Galeria

Powiązana oferta

Laboratoria Technologiczne