about

PBI WMB

+
Doświadczony zespół secjalistów
about

Spółka PBI WMB jest  czołowym producentem mieszanek mineralno-asfaltowych w południowej Polsce.

Nasze nowoczesne wytwórnie produkują rocznie ponad 500 tysięcy ton MMA. Dzięki własnym zasobom kruszywowym wydobywanym w kopalniach Grupy, a także ciągłemu podnoszeniu jakości procesu produkcyjnego, jesteśmy w stanie zaproponować Klientom konkurencyjne ceny mieszanek najwyższej jakości.

Spełniamy wysokie normy standardów produkcji, każda nasza wytwórnia legitymuje się Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+.

PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

NIP 8641949162
KRS 0000414607
BDO 000004634

Zarząd Spółki:
Bartłomiej Kotwica - Prezes Zarządu

Wytwórnie mas bitumicznych Grupy PBI

Wytwórnia Oleszyce

Wytwórnia mas bitumicznych w Oleszychach oferuje produkcje mieszanek:
 • Betony asfaltowe – wszystkie rodzaje
 • Betony asfaltowe o wysokim Module Sztywności WMS
 • Mieszanki SMA
 • Mieszanki kolorowe
 • Mieszanki na zimno

Wytwórnia Kraśnik

Wytwórnia mas bitumicznych w Kraśniku oferuje produkcje mieszanek:
 • Betony asfaltowe – wszystkie rodzaje
 • Betony asfaltowe o Wysokim Module Sztywności WMS
 • Mieszanki SMA
 • Mieszanki kolorowe

Wytwórnia Budy

Wytwórnia mas bitumicznych w Budach oferuje produkcje mieszanek:
 • Betony asfaltowe – wszystkie rodzaje
 • Betony asfaltowe o Wysokim Module Sztywności WMS
 • Mieszanki SMA
 • Mieszanki kolorowe

Powiązana oferta

Mieszanki Mineralno Asfaltowe