Lipowica

PPMD w Rzeszowie produkuje kruszywa w stokowej kopalni Lipowica w województwie podkarpackim.

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o.
ul. Królewska 3A
35-301 Rzeszów

NIP 8133305174
KRS 0000155586
BDO 000053440

Zarząd Spółki
Piotr Majkut - Prezes Zarządu
Sebastian Zając - Członek Zarządu
Bartłomiej Kotwica - Członek Zarządu

Kopalnia Lipowica

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża piaskowca cergowskiego. Kruszywa są produkowane z zastosowaniem do robót drogowych oraz prac hydrotechnicznych w następujących frakcjach:  
  • kruszywo naturalne grube 4/31,5; 31,5/63;
  • kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0/4; 0/31,5; 0/63;
  • kruszywo naturalne grube do robót hydrotechnicznych 80/150; 100/300; 500/100
  • materiały na nasypy, materiały do wzmocnienia gruntów, wysiewka,
  • każda inna dowolna frakcja na zamówienie klient
 

Produkowane kruszywa spełniają wymagania norm:   PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN 13383-1,2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych Przeznaczone do podbudowy dróg, do utwardzania terenów, do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, do zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz do niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowane także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacnianie skarp, stabilizacji i wzmacnianie nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń.

W asortymencie również płyty kamienne: płyty cięte po traku, płyty szlifowane, płyty polerowane, wyroby kamienne: krawężnik kamienny, obrzeże kamienne, płytka chodnikowa, stopnice szlifowane, stopnice blokowe oraz płytki kamienne z fakturą skały.

Powiązana oferta