IMG_20200519_121023.jpg

Kruszywa

Jesteśmy jednym z największych producentów kruszyw w Polsce. Roczne wydobycie na poziomie 12 mln ton czyni nas liderem w branży południowo-wschodniej Polski. Korzystamy z najwyższej jakości złóż dolomitów i wapieni dewońskich oraz piaskowców cergowskich. Nasze kruszywa stanowią optymalne i niezastąpione rozwiązanie przy budowie dróg, w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym, kolejowym, rolnictwie oraz przemyśle.

Oferta kruszyw różni się w zależności od kopalni. Zapraszamy do zapoznania się z asortymentem poszczególnych zakładów na ich podstronach.

Kruszywa do budowy dróg

Kruszywa przeznaczone do budowy dróg Grupy PBI mają następujące parametry jakościowe:

 • niską nasiąkliwość WA241
 • wysoką mrozoodporność F1
 • wysoką mrozoodporność w soli FNaCl7
 • wysoką odporność na rozdrabnianie LA25
 • odporność na polerowanie PSV44
 • wskaźnik piaskowy SE(4)>=45
 • wskaźnik nośności CBR >=80%

Wysoka jakość naszych produktów pozwala na ich zastosowanie w różny sposób:

 • kruszywa do produkcji mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu są zgodne z normą PN-EN 13043
 • kruszywa do robót drogowych, niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym są zgodne z normą PN-EN 13242
 • grysy do produkcji betonu towarowego, mieszanek i prefabrykatów betonowych, kostki brukowej czy elementów architektury ogrodowej odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010
 • kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, np. zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowany także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacniania skarp, stabilizacji i wzmacniania nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń spełnia wymagania normy PN-EN 13383-1,2:2003