Labolatorium2-min.jpg

Laboratoria technologiczne

Zajmujemy się szeroko pojętymi badaniami materiałów i wyrobów budowlanych, które wykonujemy w ośmiu własnych laboratoriach oraz „in situ”, czyli bezpośrednio na budowie. Szczególną uwagę poświęcamy budownictwu drogowemu. Przeprowadzamy badania na wszystkich etapach realizacji budowy, począwszy od rozpoznania podłoża gruntowego, przez badania na etapie robót ziemnych, podbudów z mieszanek związanych spoiwami, mieszanek MCE, betonów cementowych, podbudów niezwiązanych, po mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykorzystując nasz potencjał sprzętowy i wykwalifikowany personel, możemy obsłużyć laboratoryjnie każde zadanie w zakresie budownictwa drogowego, zarówno od strony Wykonawcy jak i Zamawiającego. Zajmujemy się doradztwem technicznym w obrębie spółek Grupy PBI, a także opracowujemy opinie technologiczne, dzięki którym powstaje wiele projektów drogowych. Aby dbać o najwyższe standardy, obsługujemy systemy Zakładowej Kontroli Produkcji. Usługę tę prowadzimy dziś dla sześciu kopalń kruszyw Grupy PBI oraz trzech wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Szkolimy w zakresie technologii budownictwa drogowego oraz budowlanych przepisów technicznych obowiązujących w Polsce. Nie poprzestajemy na działaniu w oparciu o utarte ścieżki. W swoim dorobku posiadamy również projekty innowacyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych powstałych we współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi.