Basznia_final.jpg

Siarka

W podkarpackiej Baszni Dolnej wydobywamy siarkę rodzimą. Pozyskiwany przez nas surowiec jest najwyższej jakości, dzięki czemu świetnie sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu, jak produkcja kwasu siarkowego, nawozów czy środków ochrony roślin. Produkt Grupy PBI spełnia wszystkie wymagania stawiane przez odbiorców: jego czystość wynosi 99,98 procent, a siarka w formie granulowanej ma bardzo niską wilgotność. Wydobycie siarki o dużej czystości pozwala na wykorzystanie jej w wielu różnych gałęziach przemysłu. Poza branżą rolniczą, w przypadku której na siarce oparta jest produkcja nawozów, surowiec ten jest potrzebny przy produkcji opon, włókien sztucznych i kosmetyków, a także w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Jako producent i dostawca jesteśmy w stanie zapewnić dostawę dowolnej ilości siarki o najwyższej możliwej jakości dla każdego podmiotu wykorzystującego go w swojej produkcji. W zależności od potrzeb Klienta sprzedajemy ją w postaci płynnej lub granulowanej. Dostawa produktu odbywa się bezpośrednio do samochodu Klienta, lub zapakowanego w tzw. big bag. Na potrzeby Klienta jesteśmy w stanie zrealizować każde, nawet bardzo duże zamówienie. W sąsiedztwie zakładu znajduje się bocznica kolejowa, co pozwala nam transportować surowiec drogą torową do terminalu w Gdańsku, skąd możemy wysłać go statkiem do odbiorców na całym świecie. Zakład Basznia II jest drugą na świecie czynną kopalnią stosującą metodę podziemnego wytopu surowca. Polega ona na wtłoczeniu do złoża kopaliny wody rozgrzanej do 165 ⁰C. Poddana wysokiej temperaturze siarka staje się płynna, co z wykorzystaniem sprężonego powietrza pozwala odbierać ją na powierzchni ziemi. Ostatnim etapem przeróbki pozyskanego w ten sposób surowca jest granulacja. Pozwala ona na uzyskanie gotowego do sprzedaży produktu, który następnie jest transportowany przenośnikami taśmowymi na plac magazynowy. Podczas produkcji stosujemy nowoczesny i energooszczędny proces uzdatniania, podgrzewania i przygotowania wody technologicznej oraz zamknięty obieg wód złożowych. Technologie te są zaliczane do bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, dzięki czemu nasza siarka może być tak czysta, a jednocześnie jako producent nie obciążamy najbliższych nam, lokalnych ekosystemów.

In May 2019, we launched a sulphur mining plant in the Subcarpathian village of Basznia Dolna. Our raw material is perfect for a wide range of industries, for instance manufacturing of sulfuric acid, fertilizers, plant protection products, tyre industry, food industry, cosmetics and pharmaceutical industries. PBI Group product meets all requirements of customers, its purity is equal to 99.98% and the granular sulphur is of very low moisture.

Sulphur is sold liquified or granular, depending on needs, directly to Customer’s vehicle or packed in the so-called big bag. A railway siding is located in the vicinity of the plant, which allows transporting raw material using railway tracks directly to a terminal in Gdansk where maritime transport to recipients from all over the world is possible.

Basznia II Mine is the second world’s largest active mine which uses the underground melting method. The method consists in pumping water, super-heated up to 165oC, into the sulphur deposit. The sulphur becomes liquified and can be extracted using compressed air. The last stage of sulphur processing is granulation. Product prepared this way, ready to be sold is transported to the storage area using conveyor belts.

The production involves a modern and energy-efficient process of treatment, heating and preparation of process water as well as a closed loop formation water system - technologies that are safe and environmentally friendly.

The first stage of production assumes extraction of 200 thousand tonnes annually. The modern Basznia plant employs nearly 100 persons both experienced miners as well as junior engineers.