Z radością informujemy, że 26 kwietnia 2024 roku podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 755, biegnącej od drogi krajowej nr 74 do ulicy Plażowej w Zawichoście. W akcie podpisania umowy uczestniczyli Barbara Kieres, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, oraz przedstawiciele PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o. Obecni byli także Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski i członek zarządu Marek Jońca. Projekt finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wartość zawartej umowy to 89 763 560,12 zł brutto.

Planowana rozbudowa obejmuje odcinek o długości ponad 14 kilometrów, znajdujący się na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiatach opatowskim i sandomierskim, oraz gminach Ożarów i Zawichost. Projekt ma na celu poprawę komunikacji i bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich DW 755 i DW 777. Przewidywany czas realizacji robót to 20 miesięcy.

Marszałek Andrzej Bętkowski wyraził zadowolenie z podpisania umowy, podkreślając renomę Grupy PBI, jako gwaranta należytego wykonania prac zgodnie z najwyższymi standardami. Podkreślił także strategiczne znaczenie tej drogi, które było przedmiotem rozmów z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Infrastruktury.

W ramach projektu drogi wojewódzkie zostaną dostosowane do parametrów drogi klasy G z jezdnią o szerokości 7,0 metra, z dodatkowym pasem do skrętu o szerokości 3,5 metra na skrzyżowaniach. Zadanie obejmuje również budowę chodników, zatok autobusowych, oświetlenia przy skrzyżowaniach oraz miejsca do ważenia i kontroli pojazdów ciężarowych.

Planowana jest także budowa nowego mostu nad ciekiem Czyżówka oraz poprawa odwodnienia drogi.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym stronom za wkład w realizację tej znaczącej inwestycji w infrastrukturę regionalną i krajową.