26 kwietnia Grupa PBI miała przyjemność uczestniczyć w dorocznym seminarium edukacyjnym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zostało zorganizowane przez „Secura 96″ Doradztwo i Szkolenie w Lublinie. Współorganizatorami wydarzenia byli: Konwent Dyrektorów Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Lubelskiego oraz Dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim.

W ramach tego spotkania przedstawiciel PBI Technologie Sp. z o.o. Pani Ewelina Michna, Kierownik Laboratorium wygłosiła prelekcję pt.
„Technologie i zastosowanie mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych
(MCE) na drogach samorządowych i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy.”

Tematyka prezentacji dotyczyła m.in. technologii recyklingu na zimno, wykorzystującej mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, z naciskiem na bezpieczeństwo ich stosowania. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat etapów przygotowania do recyklingu, zarówno podczas badań terenowych, jak i laboratoryjnych, mających na celu opracowanie dokładnej receptury. Omówiono także technologię wykonania warstwy MCE i kryteria, jakie musi spełniać jej odpowiednie przygotowanie.

Grupa PBI z dumą wspierała to wydarzenie jako główny sponsor. Serdecznie dziękujemy za cenną możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń!