W dniach 4-7 czerwca Grupa PBI uczestniczyła w XXIV ogólnopolskim seminarium „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż oraz geologicznej obsługi kopalń”, zorganizowanym przez AGH oraz Poltegor – Instytut IGO, przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Wydarzenie zgromadziło około 80 uczestników, tworząc doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Podczas pierwszego dnia Wiktor Werfel, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, przedstawił referat pt. „Wszechstronne wykorzystanie złóż w Grupie PBI”. Opisał, jak nasze zasoby mineralne wspierają rozwój w górnictwie, budowie dróg, produkcji betonu, badaniach laboratoryjnych, produkcji nawozów i energii odnawialnej. Nasze innowacyjne podejście sprzyja efektywnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Drugiego dnia seminarium zorganizowaliśmy sesję terenową w wytwórni kostki brukowej PEBIA w Wymysłowie oraz w zakładach górniczych Janczyce i Wszachów. Damian Zawół, Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju, omówił proces produkcji kostki brukowej. Uczestnicy mieli też okazję zobaczyć proces produkcji kruszyw drogowych i dowiedzieć się o problemach geologicznych eksploatacji złóż.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za inspirującą atmosferę i możliwość dzielenia się wiedzą. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć to ważne wydarzenie i czekamy na kolejne edycje.