Wszachów KŚ OK.jpg

Kamieniołomy Świętokrzyskie

Kamieniołomy Świętokrzyskie produkują kruszywa i nawozy Grupy PBI w odkrywkowej kopalni Wszachów.

Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

NIP 8631399814
KRS 0000181032
BDO 000030260

Zarząd Spółki:

Artur Kapsa - Prezes Zarządu
Anna Bokwa - Wiceprezes Zarządu


Polityka środowiskowa Kamieniołomów Świętokrzyskich