Sequence 03.00_02_35_06.Still001-min.jpg

Kopalnie Dolomitu

Kopalnie kruszywa: Dolomitu

Kopalnie dolomitu eksploatują pięć kopalń odkrywkowych: Budy, Janczyce, Jurkowice, Piskrzyn i Wymysłów. W tych zakładach produkowane są kruszywa i nawozy Grupy PBI.

 

Kopalnie Dolomitu S.A.
ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

NIP 8641145251
KRS 0000198612
BDO 000017897

Zarząd Spółki:

Przemysław Bokwa - Prezes Zarządu
Longin Bokwa - Wiceprezes Zarządu


Cert EMS Kopalnie Dolomitu_page-0001.jpg [1.01 MB]     Cert EMS Kopalnie Dolomitu en_page-0001.jpg [1.02 MB]

 


ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 60,35 kW DLA KOPALNI DOLOMITU S.A.

 image001-min.png [77.06 KB]
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w postaci pożyczki pieniężnej w kwocie 191.500,00 zł.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Kopalni Dolomitu Spółka Akcyjna w Sandomierzu w roku podatkowym  01.01.2021 – 31.12.2021 - POBIERZ


Polityka środowiskowa Grupa PBI - POBIERZ