panele foto.png

PBI Energia

PBI Energia zajmuje się optymalizacją zużycia energii w ramach Grupy PBI, produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz poszukiwaniem i realizowaniem projektów OZE. W 2021 rozpocznie się budowa pierwszej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,9MW na terenie województwa Opolskiego. Jej uruchomienie będzie krokiem milowym w stronę proekologicznego podejścia Grupy, która już dziś eksploatuje mikroinstalacje solarne o łącznej mocy 140kW w Sandomierzu, Kraśniku i Żołyni oraz uruchamia własną sieć ładowania samochodów elektrycznych. W planach rozwojowych jest budowa kolejnych farm fotowoltaicznych służących do zasilania zieloną energią zakładów produkcyjnych Grupy PBI.

PBI Energia Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

NIP 8641960755
KRS 0000875641

Zarząd Spółki:
Jarosław Wrona - Prezes Zarządu