Usługi dla górnictwa2.jpg

PBI Mining Services

PBI Mining Services Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sanomierz

NIP 8641954996
KRS 0000704668
BDO 000016343

Zarząd Spółki:
Sebastian Zając - Prezes Zarządu