Background.webp

PBI Nieruchomości

Spółka: PBI Nieruchomości

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kraśniku.

PBI Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik

NIP 7151950401
KRS 0000995074

Zarząd Spółki:
Bartłomiej Kotwica - Prezes Zarządu

Zobacz inwestycję Nowy Wschód:

http://nowywschod.pl/

Nowy Wschód