PBI Sprzęt-min.png

PBI Sprzęt

PBI Sprzęt Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

NIP 8641949179
KRS 0000415201
BDO 000057038

Zarząd Spółki:
Bartłomiej Kotwica - Prezes Zarządu